Skip to content

Tiedoksi voittaja-näyttelyiden serteistä!

Muistutus vielä koskien Suomessa järjestettyjen voittajanäyttelyiden sertejä. (WW ja SW)

Voittajanäyttelyistä saatu serti luetaan ”mistä tahansa maasta saaduksi”. Tästä syystä voit hyödyntää nyt kotimaassa järjestetyn voittajanäyttelyn sertin, myös ulkomaisena.

OMAKISSA EI LASKE NÄITÄ SERTEJÄ AUTOMAATTISESTI ULKOMAISEKSI.

Vaihtoehto 1.Tulevissa kotimaannäyttelyissä on mahdollisuus valmistua! Mikäli sertimäärä tulee täyteen tulevissa kotimaannäyttelyissä (viimeinen tarvittava serti), voi valmistumisen tehdä järjestävän yhdistyksen sihteeristössä. Erikseen pyynnöstä sihteeristö tarkistaa saatujen sertien määrän ja ”pakottaa” kissalle uuden tittelin. Tämä voidaan tehdä vasta kun diplomi on tulostettu. Tämän jälkeen rotukirjaaja hyväksyy uuden tittelin normaalin käytännön mukaan.

Vaihtoehto 2. Jos viimeisen sertin saa ulkomaan näyttelystä. Kun kaikki valmistumiseen oikeuttavat sertit on kasassa tulos tulee lisätä ITSE kissan tietoihin, kuten mikä tahansa muukin ulkomainen
näyttelytulos. Laita vielä lisätietoon, että ”ww tulos ulkomaisena”. Tämän ilmoituksen voi tehdä myös sähköpostitse rotukirjaaja@kissaliitto.fi. Viestin nimeksi ”ww tulos ulkomaisena”.

Vaihtoehto 3. Mikäli kissasi valmistui WW näyttelyssä Tampereella ja diplomissa oli uusi titteli tuloksessa, ei sinun tarvitse tehdä mitään ilmoitusta sertistä. Luokkamuutos tulevaan näyttelyyn on tehtävä itse, vaikka titteliä ei Omakissaan olisi hyväksytty vielä.

Kissan kilpaileminen oikeassa luokassa on omistajan vastuulla.

Huom. Mikäli olet jo lisännyt tuloksen ”ulkomaisena” Omakissaan vaikka kaikki sertit ei ole kasassa, se ei haittaa, mutta se ei myöskään valmistuta kissaa titteliin. Huolehdithan siis itse valmistumisesta joko sihteeristössä tai sähköpostitse rotukirjaajalle